Kondiční plavání - LTK Bílina

Přejít na obsah

Kondiční plavání

Trénink
Hlavní tenisový trenér:
Trenér I.třídy
Mgr. Lucie Lugsová
Email: lugsovalucie@ltkbilina.cz
Tel: +420 774 811 413Trenér III.třídy a kondiční trenér
Nikola Vlčková
Hlavní kondiční trenér:
Trenér III.třídy
Mgr. Eva Dobrovičová
Email: dobrovicovaeva@ltkbilina.cz
Tel: +420 774 813 045
Trénink je přizpůsoben věkovým a pohybový možnostem hráčů pod odborným vedením kvalifikovaných a zkušených trenérů.

Trénink ve vodě je rozdělen na kondiční a regenerační část:

Kondiční část obsahuje rozvoj techniky všech plaveckých způsobů a dovedností ve vodě, vytrvalostní plavání a dýchacího systému
Regenerační část kompenzuje náročný sportovní tréninkový program, který individuelně zatěžuje dětský organismus.

Zaměření:
Plavecké styly
Dýchání
Plavání pod vodou
Práce s pomůckami
Síla
Vytrvalost
Hry
Skoky do vody
Protažení


Návrat na obsah