Zdravotní prohlídky - LTK Bílina

Přejít na obsah

Zdravotní prohlídky

Sportovní prohlídky
Zákon 373/2011 Sb., vyhláška 3912013 Sb. vydané MZ ČR nařizuje, že LTK Bílina musí požadovat posouzení zdravotní způsobilosti. Tato vyhláška se týká všech hráčů s platnou registrací. Platnost prohlídky je 12 měsíců. Formulář musí potvrdit  sportovní lékař.

Obsahem každé lékařské prohlídky (vstupní i pravidelné) musí být tzv. “základní vyšetření“:
  • rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí;
  • sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu posuzované osoby a popis druhu, časové a fyzické náročnosti sportu, pro který je posuzována;
  • rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu posuzované osoby a dosud prodělaném onemocnění a užívaných léčivých přípravků s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost posuzované osoby ke sportu nebo tělesné výchově, k nimž je posuzována;
  • komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů posuzované osoby, které budou zatěžovány sportem nebo tělesnou výchovou, k nimž je posuzována;
  • rozbor údajů o vykonávaném sportu nebo tělesné výchově.

Vstupní lékařská prohlídka pro výkonnostního sportovce vedle základního vyšetření dále obsahuje:
  • zjištění základní antropometrie;
  • standardní klidové elektrokardiografické vyšetření (měření EKG);
  • laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku.

Pro přestup z nižší do vyšší kategorie je potřeba vstupní prohlídka.

EUC Klinika   Centrum sportovní medicíny
SPORTUJTE A BUĎTE PŘITOM V PÉČI NAŠEHO NOVÉHO VYSOCE SPECIALIZOVANÉHO PRACOVIŠTĚ

Chcete mít jistotu, že sportujete zdravě?
Nové Centrum sportovní medicíny na EUC Klinice v Ústí nad Labem nabízí ucelenou zdravotní péči pro rekreační i vrcholové sportovce všech věkových kategorií.  Jedinečné propojení sportovní medicíny, praktického lékaře a dalších našich odborníků na jednom místě, zajišťuje klientům komplexní a profesionální péči o své zdraví.   
         Toto centrum vzniká převodem kliniky TORNERO s.r.o. spolu s lékařským týmem do objektu EUC, Masarykova 2000/92, budova B, 3. patro.
Nabízíme:
-          Komplexní péči o sportovce, spojenou s léčbou Vašich potíží, včetně zapojení všech našich odborníků /zejména ortopedů, fyzioterapeutů i kardiologů/ a laboratoří naší kliniky a tělesnou a funkční diagnostikou Vaší zdatnosti a výkonnosti v moderně vybavené laboratoři.
-          Profesionální a individuální přístup dle vašich sportovních aktivit.
Náš tým:
Vedoucí pracoviště: profesor MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., MPH.
Lékaři: MUDr. Lucie Horáková – rehabilitace, MUDr. Jan Riegl – traumatologie, MUDr. Jiří Madar – ortopedie, MUDr. Antonín Novák – kardiologie.
Fyzioterapeuti EUC Kliniky.
Sestra Bc. Petra Fridrichová
Výhody péče na EUC Klinice:
-          Každodenní přítomnost lékaře, zaměřeného na sportovní, ale i praktické lékařství.
-          Návazná péče všech dalších našich specialistů.
-          Okamžité řešení potíží a případně krátké objednací termíny u našich specialistů.
-          Hodnocení Vašeho složení těla, zdatnosti a výkonnosti v moderně vybavené laboratoři, a případné další dovyšetření v našich dalších laboratořích.
-          Lékárna v místě pracoviště.
-          Možnost on line objednání na jednotlivá vyšetření
Speciální nabídka pro klienty Centra sportovní medicíny! Využijte možnosti registrace k prof. MUDr. Ladislavu Pyšnému, CSc., MPH také jako ke svému praktickému lékaři.
Typy sportovních lékařských prohlídek
Nyní
a)    základní prohlídka sportovním lékařem
b)    prohlídka + zátěžové vyšetření do maxima se sledováním srdeční činnosti.
Od října tohoto roku také
a)    spiroergometrie – test do maxima s analýzou výdechových plynů pro hodnocení vytrvalostních schopností
b)    Wingate test – test pro hodnocení anaerobních schopností
c)    vyšetření celkového složení těla
Pro více informací a možnost objednání, včetně registrace, nás kontaktujte telefonicky na čísle
477 102 216. Mail: sportovnilekarstvi.ustinadlabem@eucklinika.cz
Adresa:
EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o.
Masarykova 2000/92, 400 01 Ústí nad Labem,

Formuláře ke stažení:

Návrat na obsah