Zdravotní podmínky - Ltkbilina

Tenisový klub Bílina
Přejít na obsah
Zákon 373/2011 Sb., vyhláška 3912013 Sb. vydané MZ ČR nařizuje, že LTK Bílina musí požadovat posouzení zdravotní způsobilosti. Tato vyhláška se týká všech hráčů s platnou registrací. Platnost prohlídky je 12 měsíců. Formulář musí potvrdit  sportovní lékař.

Obsahem každé lékařské prohlídky (vstupní i pravidelné) musí být tzv. “základní vyšetření“:
  • rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí;
  • sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu posuzované osoby a popis druhu, časové a fyzické náročnosti sportu, pro který je posuzována;
  • rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu posuzované osoby a dosud prodělaném onemocnění a užívaných léčivých přípravků s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost posuzované osoby ke sportu nebo tělesné výchově, k nimž je posuzována;
  • komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů posuzované osoby, které budou zatěžovány sportem nebo tělesnou výchovou, k nimž je posuzována;
  • rozbor údajů o vykonávaném sportu nebo tělesné výchově.

Vstupní lékařská prohlídka pro výkonnostního sportovce vedle základního vyšetření dále obsahuje:
  • zjištění základní antropometrie;
  • standardní klidové elektrokardiografické vyšetření (měření EKG);
  • laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku.

Pro přestup z nižší do vyšší kategorie je potřeba vstupní prohlídka.Formuláře ke stažení:počítadlo.abz.cz
Ústecký kraj
Návrat na obsah